Екосистема криптовалют несе загрозу: до чого, на думку МВФ, призвете «криптовалютизація» економіки

Криптоактиви відкривають безліч нових можливостей: швидкий та легкий спосіб проведення платежів, інноваційні фінансові послуги, інклюзивний доступ до яких мають частини світу, раніше не охоплені банківськими послугами. Все це стає можливим завдяки екосистемі криптовалют.

Разом з тим поряд з можливостями виникають труднощі та ризики. Представники МВФ Дімітріс Дракопулос, Фабіо Наталуччі та Еван Папагеоргіу опублікували свою думку щодо розвитку ринку криптоактивів, яку переклав «Український капітал».

Екосистема криптовалют: що це таке та які ризики

Станом на вересень 2021 року сукупна ринкова вартість усіх криптоактивів перевищила 2 трлн доларів, збільшившись в десять разів у порівнянні з початком 2020 року. Крім того, відзначається бум у всій екосистемі, яка рясніє біржами, гаманцями, «майнерами» криптовалют та емітентами стейблкоїнів.

У багатьох з цих суб’єктів відсутні стійкі практичні основи операційної діяльності, корпоративного управління та оцінки ризиків.

Так, наприклад, в період нестабільності на ринку виникали серйозні збої в роботі на криптобіржах. Крім того, є ряд випадків крадіжки коштів клієнтів в результаті хакерських атак, які отримали широкий розголос.

До теперішнього часу такі події не надавали серйозного впливу на фінансову стабільність. Однак з широким поширенням криптоактивів їх значення з точки зору потенційного впливу на ширші сегменти економіки, швидше за все, буде рости.

Ризики, пов’язані із захистом прав споживачів, залишаються суттєвими, зважаючи на обмежені або неналежні розкриття інформації та якість нагляду.

Наприклад, на різних біржах зареєстровано більше ніж 16 тисяч токенів, з яких нині діють близько 9 тисяч. Інші припинили своє існування в будь-якому вигляді. Багато з них взагалі не беруть участі в торгових операціях або розробники відмовилися від проекту. Деякі з них, як видно, були створені виключно з метою спекуляцій на ринку або явного шахрайства.

Через псевдоавтономію криптоактивів також виникають прогалини в даних, необхідних регуляторам. Це може створювати небажані можливості для відмивання грошей та фінансування тероризму.

Офіційні органи мають можливість відслідковувати незаконні операції, проте вони не завжди можуть виявляти учасників таких угод. Крім цього, в різних країнах екосистема криптоактивів підпадає під різні норми регулювання, що ускладнює процес координації.

Наприклад, більшість операцій на біржах криптовалют здійснюється суб’єктами, які діють в основному через офшорні фінансові центри. Це не просто ускладнює нагляд та правозастосування, але і робить це завдання майже нездійсненним без міжнародної взаємодії.

Стейблкоїни, вартість яких, як правило, прив’язана до долара США, також стрімко розвиваються. Так, протягом 2021 року їхня пропозиція виросла в чотири рази, досягнувши 120 млрд доларів.

Тим часом термін «стейблкоїн» містить досить різноманітну групу криптоактивів та може вводити в оману. З огляду на структуру їх запасів, деякі стейблкоїни можуть зазнавати масового вилучення, що призведе до ефекту доміно в фінансовій системі. Такі масові вилучення можуть бути спровоковані побоюваннями інвесторів з приводу якості їх запасів або темпами їх ліквідації для виконання потенційних зобов’язань по виплатах.

Серйозні труднощі попереду 

Попри те, що ступінь впровадження криптоактивів складно оцінити, опитування та інші методи свідчать про те, що країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, можливо, знаходяться в авангарді цього процесу.

Найбільш примітним є те, що у 2021 році жителі таких країн різко збільшили обсяг проведених торгових операцій на криптобіржах.

У перспективі широке та швидке розповсюдження таких активів може створити серйозні загрози шляхом посилення чинників доларизації або «криптовалютизаціі» в економіці, при якому населення почне використовувати криптоактиви замість національної валюти.

Криптовалютизація може привести до скорочення можливостей центральних банків по ефективному проведенню грошово-кредитної політики. Крім того, можуть виникнути ризики, що загрожують фінансовій стабільності.

Наприклад, це може відбуватися внаслідок ризиків, що загрожують фондуванню та платоспроможності, які можуть бути обумовлені дисбалансом валют. Крім того, можуть посилюватися деякі з раніше згадуваних ризиків, що загрожують захисту прав споживачів та фінансової сумлінності.

Ризики, що загрожують бюджетній політиці, також можуть посилитися, враховуючи можливе використання криптоактивів для ухилення від сплати податків. Крім того, може знизитися емісійний дохід — прибуток, одержуваний за право емісії готівки. Зростаючий попит на криптоактиви може сприяти відтоку капіталу, що позначиться на валютному ринку.

Нарешті, міграція майнінгу криптовалюти з Китаю в інші країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, може серйозно вплинути на внутрішнє енергоспоживання, особливо в країнах, які покладаються на більш вуглеводні види енергії, а також в країнах, що субсидують витрати на виробництво енергії, беручи до уваги значний обсяг енергії, необхідний для майнінгу криптовалют.

Заходи політики

Як перший крок органам регулювання та нагляду слід проводити моніторинг ситуації в екосистемі криптоактивів, що швидкого розвивається, та взяти до уваги ризики, які виникають у зв’язку з цим, шляхом оперативного врегулювання прогалин в даних.

Глобальний характер криптовалюти означає, що розробникам політики слід посилювати транскордонну координацію заходів з метою мінімізації ризиків регулятивного арбітражу та забезпечення ефективного нагляду та правозастосування.

Національним органам регулювання слід, в першу чергу, впроваджувати існуючі глобальні стандарти. Стандарти, що стосуються криптоактивів, зараз в основному мають відношення до відмивання грошей та пропозицій по ослабленню банківських ризиків. Однак також можуть застосовуватися та заслуговують на увагу інші міжнародні стандарти в таких областях, як регулювання ринку цінних паперів, платежів, клірингових та розрахункових систем.

У міру посилення ролі стейблкоїнів норми регулювання повинні вийти на рівень, співмірний з їх ризиками та функціями. Наприклад, слід пов’язати правила з суб’єктами, що пропонують аналогічні продукти — банківські депозити або фонди.

У деяких країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, кріптовалютизація може відбуватися внаслідок низької довіри до центрального банку, уразливості банківських систем, недоліків в роботі платіжних систем і органічного доступу до фінансових послуг.

Офіційним органам слід в першу чергу посилити заходи макроекономічної політики та розглянути можливі переваги випуску цифрових валют центрального банку та поліпшення якості платіжних систем. CBDC можуть допомогти послабити тиск з боку кріптовалютизаціі, якщо вони зможуть задовольнити потреби в більш досконалих платіжних технологіях.

У глобальному масштабі розробникам політики слід в першу чергу збільшити швидкість, знизити витрати та підвищити прозорість та інклюзивність транскордонних платежів.

Час має значення. Необхідно вживати рішучих, оперативні та узгоджені на глобальному рівні заходи, щоб розкрити переваги та одночасно усунути фактори вразливості.