Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку на позачерговому засіданні 24 лютого прийняла рішення про введення обмежень на українському ринку цінних паперів. Обіг цінних паперів та проведення операцій в системі депозитарного обліку призупинено.

«Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку, окрім проведення операцій необхідних для здійснення монетарної та грошово-кредитної політики Національним банком та операцій з обслуговування державного боргу Міністерством фінансів», — повідомляють в НКЦПФР.

Водночас там доручили депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України. Останній має зробити резервну копію даних та забезпечити їх зберігання.