Номінальна та реальна зарплата: як вираховують та чим відрізняються ці два показники

Можливо, ви чули, як статисти чи економісти посилаються на термін «номінальна заробітна плата», і замислювалися, що воно означає. Після цих слів, зазвичай, ще йде поняття «реальна зарплата» — воно створює додаткові питання, які часто заплутують ще більше.  То як зрозуміти, моя зарплата «номінальна» чи «реальна» та чи зросла вона взагалі? 

Річ у тому, що економіка постійно змінюється: доходи населення можуть зростати чи падати, як і ціни на будь-що. У здоровій економіці зростання цін не має бути швидшим за зростання доходів населення. Однак, часто відбувається навпаки. Коли номінальні доходи зростають повільніше, ніж інфляція — реальний достаток населення падає.

Для того, щоб зобразити це явище, статисти визначають два важливі економічні показники — номінального та реального доходу населення. «Український капітал» розповість, що таке номінальна та реальна зарплата, як підраховують ці два показники в Україні та чому вони такі важливі для розуміння стану економіки та достатку населення.

Що таке номінальна зарплата

Номінальна заробітня плата — це фактична заробітна плата, що вимірюється в грошах. Показник номінальної зарплати простий та прямолінійний — він зображає суму у гривнях, яку працівники отримують за роботу. 

Це буквальна сума грошей, яку ви отримуєте за відповідний проміжок часу. Найчастіше в статистиці вказується саме місячна номінальна заробітна плата — кількість грошей, яку отримують робітники за місяць.

Наприклад, якщо ваш роботодавець платить вам 12 тисяч грн в місяць за вашу роботу, ваша номінальна заробітна плата становить саме ці 12 тисяч грн. Подібним чином, якщо ваш роботодавець виплачує вам зарплату що два тижні, то вашою номінальною заробітною платою буде сума цих двох виплат за місяць.

Як визначають номінальну зарплату

Цією роботою, як і більшістю статистичних економічних підрахунків, в Україні займається наша Державна служба статистики. Саме вона займається обрахуванням та публікацією всіх важливих показників: валового внутрішнього продукту, інфляції, демографії тощо. Їх інструкція з підрахунку номінальної зарплати знаходиться за посиланням, а ми спробуємо її коротко описати.

Що включає номінальна зарплата? До показника номінальної зарплати входить посадовий оклад, а також всі премії, доплати, надбавки, оплати за невідпрацьований час. Тобто, це всі доходи працівника, які виплачуються йому у трудових відносинах.

До цього показника входять податки або інші обов’язкові відрахування — податок на доходи фізичних осіб, військовий збір тощо. Саме цей показник валової чи «брутто» номінальної зарплати і наводиться в статистичних публікаціях та трудових договорах. Якщо ці виплати виключені з показника, тоді це чиста чи «нетто» номінальна зарплата — це те, скільки ви отримуєте «на руки».

Як вона обчислюється? Для цього статисти використовують показник фонду оплати праці працівників (складається з фонду основної зарплати, додаткової зарплати та інших заохочувальних виплат чи компенсацій). Цей показник вони ділять на кількість відпрацьованих людино-годин та кількість працівників, які працювали відповідний період — ось і виходить номінальна зарплата.

Первинні дані для цього обрахунку Держстат отримує з бухгалтерської звітності підприємств. Уточнення щодо кількості працівників, зарплати, відпрацьованого часу та суми податків отримуються зі складнішим дослідженням «Обстеження підприємств із питань статистики праці». Щодо ЄСВ статисти беруть дані у Пенсійного фонду.

Що не так з цим показником

Річ у тому, що цей показник повністю відповідає своїй назві — він номінальний. Це лише відповідь на питання «скільки гривень я заробив». В умовах сучасної економіки показник номінальної зарплати рідко зображає реальний стан справ.

Сама по собі зміна номінальної заробітної плати не дає достатніх даних для оцінки того, покращився чи погіршився добробут працівника. Номінальна зарплата не коригується на зміну купівельної спроможності: суму товарів чи послуг, які можуть бути придбані на ці гроші.

Інфляція та збільшення податків зменшують кількість товарів, які можуть бути придбані на одну й ту саму номінальну зарплату. Може виявитись, що приріст номінальної зарплати був нижчий за інфляцію — це означатиме, що за вищу заробітну плату працівник буде купувати менше товарів і послуг, ніж до підвищення.

Що таке реальна зарплата

Для належної оцінки впливу змін заробітної плати на купівельну спроможність працівників статисти використовують інший показник — реальну заробітну плату. Це зображення номінальної зарплати не в кількості грошових одиниць, а в кількості товарів і послуг, яку на неї можна придбати.

Реальна зарплата жорстко прив’язана до існуючих цін споживчих товарів і послуг. В її обрахунку враховується рівень інфляції та податків. Наприклад, якщо середня зарплата за рік зросла на 5%, але річна інфляція становила 10% — тоді реальна зарплата скоротилася. Працівник зможе купити на 5% менше товарів, ніж торік.

Проте, номінальна та реальна заробітна плата можуть рухатися в різні сторони. Дійсно, номінальна зарплата може зрости, а реальна — зменшитися, якщо рівень інфляції перевищує темпи зростання зарплат, але може бути і навпаки. За деяких обставин навіть з падінням номінальної зарплати її реальний показник може бути стабільним або зростати. 

Як змінюється реальна зарплата

Реальна заробітна плата зростає, якщо:

  • номінальна зарплата зростає, а ціни стоять на місці;
  • номінальна зарплата залишається без змін, але рівень цін падає;
  • зростання номінальної зарплати швидше за зростання рівня цін;
  • номінальна зарплата зменшується повільніше, ніж зниження цін.

Реальна заробітна плата падає, якщо:

  • номінальна зарплата падає, а ціни стоять на місці;
  • номінальна зарплата залишається без змін, але ціни зростають;
  • зростання номінальної зарплати повільніше, ніж зростання цін;
  • зниження номінальної зарплати відбувається швидше за падіння цін.

Як вираховують реальну зарплату

Інструкція Держстату з підрахунку реальної зарплати знаходиться за посиланням. Для обрахунку реальної зарплати використовують її номінальний показник, враховують податки і обов’язкові внески із зарплати та індекс споживчих цін (ІСЦ), про який ми розповідали раніше. 

Є два методи їх обрахунку, в залежності від того, який результат цікавить. По-перше, можна отримати грошове вираження реальної зарплати, якщо просто поділити «нетто» номінальну зарплату на ІСЦ. 

Наприклад, якщо сьогодні середня номінальна зарплата в Україні становить 13 499 грн, то чистий її показник буде 10 866,69 грн. Інфляція у травні склала 9,5% — тобто, ІСЦ становить 1,095. Тоді реальна зарплата становить 9923,92 грн (10866,69/1,095) у цінах травня 2020 року.

По-друге, можна отримати відносне значення  — індекс реальної зарплати. Він корисніший для точнішого розуміння економічної ситуації, ніж грошове вираження реальної зарплати, та зображає на скільки виросла чи впала реальна зарплата.

Індекс реальної зарплати обраховується так:

  • поточна чиста номінальна зарплата ділиться на минулу чисту номінальну зарплату — отримується індекс номінальної зарплати;
  • індекс номінальної зарплати ділиться на ІСЦ.

Наприклад, поточну чисту номінальну зарплату — 10 866,69 грн, ділимо на минулорічну чисту номінальну — 8486,31 грн, та отримуємо 1,28. Цей індекс номінальної зарплати ділимо на ІСЦ (1,095) та отримуємо 1,168 — це і є індекс реальної зарплати. Тобто, реальна зарплата у травні за рік зросла на 16,8%.

Чому цей показник такий важливий

Реальна заробітна плата є корисним економічним показником, на відміну від номінальної зарплати, яка просто показує грошову вартість доходу працівника. Якщо попередній показник — це відповідь на питання «Скільки гривень я заробив?», то цей показник — це відповідь на «Скільки я можу купити?».

Динаміка цього показника краще за номінальний аналог показує економічну ситуацію в країні. Він достовірно зображає здатність людей задовольняти свої матеріальні запити, збільшувати попит на товари, інвестувати. Він ефективніший проти номінального показника, який показує лише фактичну кількість зароблених гривень.

Номінальна зарплата може збільшуватися безкінечно, але якщо її зростання не підтверджене зростанням ефективності праці, тоді ціни будуть просто наздоганяти її. Лише зростання показника реальної зарплати відображає, що працівники та підприємства збільшують свою ефективність, отримують більше, витрачають більше, інвестують більше — це все сприяє зростанню економіки.