Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року. Він постановив увести в дію відповідний документ Ради національної безпеки і оборони України.

Про таке рішення йдеться в указі Президента. Контроль за забезпеченням виконання Стратегії вирішено покласти на секретаря РНБО, а уряд буде моніторити економічну стійкість та надавати щорічний звіт.

Про що йдеться в стратегії?

У цій стратегії затверджується бажані та критичні індикатори економічної безпеки. Ними визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.

Метою державної політики у сфері економічної безпеки визначаються національні економічні інтереси та економічний суверенітет. Також в документі визначаються поняття «економічна безпека», «національні економічні інтереси», «економічна стійкість» та «економічний суверенітет».

Які цільові фінансові орієнтири?

ІндикаторКритична межаЦільовий орієнтир
Відношення дефіциту державного бюджету до ВВП3%2-3%
Відношення обсягу державного боргу до ВВП60%50%
Обсяг валового зовнішнього боргу70% до ВВП40% до ВВП
Валові міжнародні резерви України3 місяців імпорту5 місяців імпорту
Частка довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів 25%60%
Частка непрацюючих кредитів60%10%
Індикатори фінансової безпеки зі Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року

У документі передбачається досягнення цільового орієнтира у 2-3% відношення дефіциту держбюджету до ВВП. Критичною межею визначається 3%, однак у 2021-2022 роках допускається більший показник для подолання наслідків коронакризи.

Відношення обсягу держборгу до ВВП має залишатися на рівні 50%, а критичною межею визначили 60%. Обсяг валового зовнішнього боргу має становити 40% до ВВП, але не більше 70% до ВВП.

Валові міжнародні резерви мають покривати не менше 3-х місяців імпорту, а ціль — 5 місяців. Частка довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів не має бути меншою за 25%, а в ідеалі — 60%.

Критичною межею частки непрацюючих кредитів визначено 60%. Значення цільового орієнтира по цьому показнику становить 10%.

Які цільові орієнтири зовнішньоекономічної безпеки?

ІндикаторКритична межаЦільовий орієнтир
Питома вага провідної країни-партнера у загальному обсязі експорту товарів25%5%
Питома вага провідної країни-партнера у загальному обсязі імпорту товарів25%5%
Питома вага провідного товару (товарної групи) у загальному обсязі експорту товарів10%5%
Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого і середньовисокого рівня у загальному обсязі експорту товарів15%28%
Індикатори зовнішньоекономічної безпеки зі Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року

Очікується, що частина найбільшої країни-партнера у загальному обсязі експорту та імпорту товарів не буде перевищувати 25%. Ціль цього показника — 5%.

Критичною часткою провідного товару чи групи товарів у загальному обсязі експорту встановлюється 10%, а орієнтиром буде 5%.

У експорті частка товарів з використанням у виробництві технологій високого та середньовисокого рівня не має бути меншою за 15%, а цільовим показником буде 28%.

Які цільові орієнтири інвестиційно-інноваційної безпеки?

ІндикаторКритична межаЦільовий орієнтир
Чистий приріст прямих іноземних інвестицій4% ВВП6% ВВП
Валове нагромадження основного капіталу18% ВВП25% ВВП
Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси), у загальній кількості промислових підприємств10%25%
Частка обсягу реалізованої інноваційної промислової продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) промислових підприємств7%20%
Частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок за рахунок державного бюджету0,5% ВВП1,7% ВВП
Частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок у валовому внутрішньому продукті0,9%3%
Місце України у рейтингу за Глобальним інноваційним індексом 43
Індикатори інвестиційно-інноваційної безпеки зі Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року

Чистий приріст прямих іноземних інвестицій має становити як мінімум 4%, а цільовий показник — 6%. Ціллю щодо вкладення коштів в основний капітал з метою розширення обсягів виробництва є 25% ВВП, а найнижчою критичною межею 18% ВВП.

Частка іноваційних підприємств серед всіх в Україні має становити 25%, мінімум — 10%. Частка проданої саме іноваційної продукції у загальній кількості товарів має становити 20% або як мінімум 7%.

Держбюджет має оплачувати наукові дослідження та розробки на 1,7% ВВП, мінімум — 0,5% ВВП. Загальні витрати на наукові дослідження та розробки має бути більшою за 0,9% та в ідеалі досягати 3% від ВВП.

Очікується, що у рейтингу за Глобальним інноваційним індексом Україна матиме 43 місце.

Які цільові орієнтири макроекономічної безпеки?

ІндикаторКритична межаЦільовий орієнтир
Перевищення індексом реальної середньомісячної заробітної плати індексу продуктивності праці в Україні12 в.п.-0,5 – 0,5 в.п.
Індекс фізичного обсягу ВВП100%106%
ВВП у розрахунку на одного зайнятого100%103,6%
Індекс споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)12%5%
Рівень безробіття населення віком 15–70 років (за методологією Міжнародної організації праці)9%5%
Схильність населення до заощадження3%12-14%
Рівень тіньової економіки25% ВВП13% ВВП
Індикатори макроекономічної безпеки зі Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року

Очікується, що реальні зарплати українців будуть йти пліч-о-пліч з їх продуктивністю — різниця цих двох індексів буде коливатися на рівні -0,5 – 0,5 в.п. Критичною межею буде, якщо індекс реальної запрати перевищить індекс продуктивності праці на 12 в.п.

Позитивним зростанням ВВП буде показник у 106%, а мінімальним — 100%, тобто якщо ВВП стоятиме на місці. Аналогічний критичний показник у зростанні ВВП у розрахунку на одного зайнятого, але оптимальний показник має становити 103,6%.

Критичним рівнем інфляції вважатиметься 12%, а нормальним — 5%. Рівень безробіття серед дорослого населення не має перевищувати 9%. В ідеалі цей показник має становити 5%. Також очікується більша схильність населення до заощадження — 12-14% або критичні 3%.

Критичним рівнем тіньової економіки вважається 25% від обсягів ВВП. Нормальним показником тіньової економіки визначено 13% ВВП.

Що цьому передувало?

У березні уряд схвалив Стратегію економічної безпеки до 2025 року, якою визначається курс державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки.