Зовнішня торгівля України здійснюється широким спектром товарів – з усіх розділів і груп класифікатора ТН ЗЕД (товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності), складеного на основі гармонізованої системи кодування та опису товарів, прийнятої в міжнародній торгівлі, за яким і обліковується товарний потік.

Але основний обсяг зовнішньоторговельного товарообігу України полягає в експортно-імпортних операціях з товарами лише з двох десятків товарних груп та з половини товарних розділів.

На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинг головних товарів (груп і розділів) зовнішньої торгівлі України за класифікацією ТН ЗЕД: ТОП-30 в експорті і ТОП-30 в імпорті, а також історичну динаміку 10 найважливіших товарних груп і розділів експорту та імпорту.

ТОП товарних розділів та груп в експорті з України

Товарний експорт України в серпні 2020 року становив $4,176 млрд. З них лише на 17 товарних груп (з більш ніж 90) припадає 83,0% цієї суми, і 94,7% – на 15 товарних розділів (з 20-ти).

Експорт товарів з розділу «II Продукти рослинного походження» забезпечив 28,1% зовнішнього вересневого виторгу, в тому числі 20,6% – експорт товарної групі «10 зерновi культури».

Експорт металів з товарного розділу «XV Недорогоцінні метали та вироби з них» – це 16,9% всього експорту вересня, в тому числі з товарної групи «72 чорнi метали» – 14,1%.

Третій за обсягом експорту у вересні товарний розділ – «V Мінеральні продукти»: питома вага цього розділу – 11,5% , в тому числі товарної групи «26 руди, шлак і зола» – 9,6%.

Річний експорт товарів з України становив з жовтня 2019 року по вересень 2020 року $47,98 млрд, і з них на 18 товарних груп (з більш ніж 90) припадає 85,5 % цієї суми, а на 14 товарних розділу (з 20-ти) – 97,6%.

Експорт товарів з розділу «II Продукти рослинного походження» забезпечив 25,4% зовнішнього виторгу за 12 останніх місяців, в тому числі 19,9% – експорт товарної групі «10 зерновi культури».

Експорт металів з товарного розділу «XV Недорогоцінні метали та вироби з них» – це 18,5% річного виторгу ззовні країни, в тому числі з товарної групи «72 чорнi метали» – 15,7%.

Третій за сумою річного зовнішнього виторгу товарний розділ – «III Жири та олії тваринного або рослинного походження»: питома вага цього розділу – 11,3%.

На перше місце в рейтингу товарних розділів і груп українського експорту продукти рослинного походження і, в тому числі, зернові культури, вийшли в 2019 році.

Раніше основний обсяг річної зовнішньої виручки приносив експорт чорних та інших недорогоцінних металів, а також набагато більш вагомий був експорт мінеральних продуктів (саме – нафтопродуктів).

ТОП товарних розділів та груп в імпорті в Україну

Товарний імпорт України у вересні 2020 року становив $4,703 млрд. З них лише на 16 товарних груп (з більш ніж 90) припадає 72,4% цієї суми, і 95,3% – на 14 товарних розділів (з 20-ти).

Імпорт товарів з розділу «XVI Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання» – це 21,9% всього вересневого імпорту, в тому числі 11,5% – імпорт товарної групі «84 реактори ядерні, котли, машини».

Імпорт мінеральних продуктів (V товарний розділ) – це 13,8% всього імпорту серпня, в тому числі з товарної групи «27 палива мінеральні; природний газ; нафта і продукти її перегонки» – 12,5%.

Третій за обсягом імпорту у вересні товарний розділ – «VI Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості»: питома вага цього розділу – 12,3%.

Річний імпорт товарів в Україну становив з жовтня 2019 року по вересень 2020 року $54,47 млрд, і з них на 16 товарних груп (з більш ніж 90) припадає 73,0 % цієї суми, а на 14 товарних розділу (з 20-ти) – 97,0%.

Імпорт товарів з розділу «XVI Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання» – це 21,8% всього річного імпорту, а мінеральних продуктів (V товарний розділ) – 17,2%, в тому числі з товарної групи «27 палива мінеральні; природний газ; нафта і продукти її перегонки» – 16,0%.

Третій за сумою річного зовнішнього виторгу товарний розділ – «VI Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості»: питома вага цього розділу – 12,9%.

На перше місце в рейтингу товарних розділів і груп в імпорті в Україну розділ «XVI Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання» вийшли в 2019 році.

Раніше основні імпортні витрати припадали на закупівлю мінеральних продуктів – природного газу, нафти і нафтопродуктів. В першу чергу через набагато більш високою їх ціну тоді.

Дивіться також:

Зовнішня торгівля України в вересні. Головні показники. Візуалізація

Зовнішня торгівля в вересні: ТОП країн зросту і падіння експорту та імпорту. Візуалізація

Зовнішня торгівля в вересні: ТОП товарів зросту і падіння експорту та імпорту.

ВізуалізаціяЗовнішня торгівля в вересні: ТОП країн експорту та імпорту. Інфографіка