Валовий внутрішній продукт в доларовому еквіваленті – номінальний доларовий ВВП і $-ВВП на душу населення – міжнародно прийнятий показник, що застосовується для соціально економічного порівняння країн, а також для зіставлення фінансово-економічного стану різних періодів розвитку.

Обсяг доларового ВВП. Показує скільки доданої вартості створює економіка країни в доларовому вираженні, в поточних цінах за курсом долара.

Індекс зміни обсягу доларового ВВП. Показує як змінився ВВП в доларовому еквіваленті за будь-який період, динаміку фінансово-економічного стану країни.

Індекс-дефлятор доларового ВВП. Долар-інфляційний коректор, показує зростання чи падіння цін і вартостей в економіці в доларовому еквіваленті. Тобто доларову інфляцію або дефляцію в рамках ВВП, що номінально прирощує або знижує обсяг его доларового розміру.

Попередній матеріал«ВВП України: аналітика, інфографіка, прогнози»

Головні показники ВВП України в доларовому еквіваленті в II кварталі 2020 року

1. Номінальний обсяг ВВП в доларовому еквіваленті

  • за квартал: $32,26 млрд
  • за рік (за останні 4 квартали): $156,0 млрд.

2. Номінальна зміна обсягу доларового ВВП за рік

  • квартального ВВП: -2,94 $млрд
  • річного ВВП: +17.0 $млрд

3. Iндекси номінальної зміни доларового ВВП за рік

  • квартального ВВП: -8,3%
  • річного ВВП: +12,2%

4. Індекс-дефлятор доларового ВВП

  • квартальний: +3,5% (загальна річна доларова інфляція, «квартал до кварталу»)
  • річний: +14,1% (загальна середньорічна доларова інфляція)

5. Рівень доларових вартостей в рамках ВВП

  • падіння 2014-15 рр. майже повністю відновлено
  • доларові вартості знаходяться на близькому до пікового рівня

Обсяг ВВП в доларовому еквіваленті

Являє собою математичне відношення номінального обсягу ВВП в гривнях до середнього за період реального ринкового курсу долара.

Розділяється на квартальний і річний обсяг.

А також може бути ковзним річним – сумарним за будь-який 4-квартальний період, з можливістю щоквартального його підрахунку, і тому, що важливо, з нівелюванням сезонних факторів.

Квартальний доларовий ВВП

Середній інтегральний курс долара в Україні в II кварталі 2020р. склав 26,90 ₴/$, а ВВП в гривнях – 867,8 ₴млрд. Тому доларовий еквівалент номінального обсягу ВВП II кварталу – $32,26 млрд.

Це трохи менше, ніж в I кварталі, незважаючи на те, що в гривнях він, навпаки, став трохи більше. Причина падіння – ослаблення гривні до долара (в I кварталі курс долара був 25,10 ₴/$).

Відносно II кварталу 2019р., доларовий ВВП за IІ квартал 2020р. номінально менше на $2,94 млрд. Зменшення відбулося вперше з 2015 року.

Відсоткове річне падіння, а це – індекс річної зміни номінального обсягу $-ВВП – склало 8,3% (II квартал 2020р. до II кварталу 2019р.).

Це спільний результат зменшення ВВП в гривнях на 7,0% (першого за 11 років) та падіння гривні до долара на 1,5% (середній курс в II кварталі 2019р. – 26,50 ₴/$, в II кварталі 2020р.– 26,90 ₴/$).

Прогноз

Прогноз на III квартал – позитивний: незважаючи на те, що гривня знову ослабла до долара (до 27,60 ₴/$ в середньому за III квартал), ВВП в гривнях зросте сильно завдяки сезонному фактору (збір врожаю). Тому доларовий ВВП III кварталу також значно виросте, десь до $40 млрд.

Але в річному вираженні прогноз негативний: річний індекс обсягу квартального доларового ВВП погіршиться, десь до -8,7%. Бо відносно III кварталу 2019р., $-ВВП за III квартал 2020р. виявиться менше: номінальне падіння (квартал до кварталу) складе десь до $3,8 млрд.

Річний доларовий ВВП

Річний доларовий ВВП Україні як сума квартальних доларових ВВП останніх 4 кварталів (за період з ІІІ кварталу 2019 року по II квартал 2020 року) склав $156 млрд.

Історично рекордним в доларовому еквіваленті залишається $-ВВП 12-річної давності, перед самим падінням у світову кризу 2008-09 рр: $196 млрд. Також залишається недосяжним піковим розмір $-ВВП календарного 2013 року: $180 млрд.

Але все це – з перебуванням у складі України нині окупованих Росією Криму і частини Донбасу.

Відносно доларового ВВП календарного 2019 року ($155 млрд), звітний річний $-ВВП останнього 4-хквартального періоду на $1 млрд більше, хоча в реальному вираженні він на 3,0% менше.

Кварталом раніше (тобто період з ІІ кварталу 2019р. по I квартал 2020р.) ковзний річний $-ВВП був більше ($159 млрд). Саме зі звітного II кварталу пішло падіння річного $-ВВП.

Проте річний $-ВВП звітного 4-хквартального періоду залишається поки ще вище, ніж він був рік тому в такому ж періоді, на $17 млрд ($-ВВП з ІІІ кварталу 2018р. по II квартал 2019р.: $139 млрд).

Найбільше номінальне падіння річного доларового ВВП України було в 2009 році – на $73 млрд за рік, а в останній криза 2014-15 рр. – на $65 млрд за рік.

А найбільший номінальний приріст річного $-ВВП був зафіксован в 2008 році – на $60 млрд за рік. Що набагато перевищує відновлювальний річний ріст після кризових падінь 2009-го і 2014-15 рр.

Річний доларовий ВВП звітного 4-хквартального періоду більше, ніж був рівно рік тому, на 12,2%. Це – індекс зміни річного доларового ВВП.

Найбільший індекс річного приросту $-ВВП був в відновлювальні періоди 2010-11 і 2017-19 роках на 20-22%. Але це набагато менше рекордного індексу зростання $-ВВП в 2008 році (+43,5%).

Найбільше відсоткове падіння доларового ВВП після 90-х років – на 40% – відбулося в 2015 році, і пов’язано це було не тільки з реальним падінням ВВП і девальвацією гривні, але і з фізичним зменшенням економіки України після окупації Росією Криму та частини Донбасу.

Прогноз

Прогноз на III квартал 2020 року – негативний: ковзний річний доларовий ВВП України не тільки продовжить, а й навіть прискорить падіння, склавши в наступному 4-хквартальному періоді («IV квартал 2019р. – III квартал 2020р.») близько $152 млрд.

Тобто ковзний річний $-ВВП знизиться за III квартал на $4 млрд, в той час як за звітний II квартал він скоротився тільки на $3 млрд (зі $159 млрд до $156 млрд).

В річному вираженні прогноз також негативний, але поки що доларовий ВВП залишиться вище, в порівнянні з $-ВВП за аналогічний період роком раніше, десь, на $5,5 млрд (індекс річної зміни складе десь +3,8% замість +12,2% зараз). Бо це сильно інерційний показник.

Індекс-дефлятор доларового ВВП

Номінальна зміна ВВП в доларовому еквіваленті складається з реальної зміни ВВП, інфляційного його збільшення (або дефляційного зменшення), що визначається індексом–дефлятором ВВП, та зміни курсу долара.

Останні два показники – індекс-дефлятор ВВП і зміна курсу долара – створюють показник «індекс-дефлятор доларового ВВП», який визначає наскільки виріс або впав ВВП в доларах через зростання чи падіння доларових цін і вартостей в країні.

Доларовий індекс-дефлятор показує сукупну доларову інфляцію (або дефляцію) в країні у рамках ВВП що створюється.

Квартальний індекс-дефлятор доларового ВВП

Реальне падіння квартального ВВП за рік в II квартале 2020-го на 11,4% при номінальному падінні доларового ВВП за цей же час тільки на 8,3% говорить про те, що загальні вартості і ціни в Україні виросли в доларовому еквіваленті на 3,5% за рік.

Доларовий індекс-дефлятор квартального $-ВВП +3,5% склався з гривневого індексу-дефлятора +5,0% (загальна річна гривнева інфляція) при падінні гривні до долара за рік на 1,5% (зі 26,50 ₴/$ в II кварталу 2019р. до 26,90 ₴/$ в І кварталі 2020р., за середнім курсом).

Це найменше долар-інфляційне збільшення доларового ВВП за 3,5 року відновного періоду після обвалення доларових цін внаслідок девальвації гривні.

Річний індекс-дефлятор доларового ВВП

А річний, більш інерційний індекс-дефлятор доларового ВВП взагалі склав +14,1%.

Це означає,  що доларові ціни та вартості звітного 4-хквартального періоду («III квартал 2019р. – II квартал 2020р.») на 14,1% вище, ніж в аналогічному періоді рік тому (в період «III квартал 2018р. – II квартал 2019р.»).

Індекс-дефлятор річного $-ВВП +14,1% склався з індексу-дефлятора +5,6% (загальна гривнева середньорічна інфляція) та зміцнення гривні до долара на 7,4% за рік за середньорічним курсом (25,25 ₴/$ в звітному періоде проти 27,30 ₴/$ тоді).

Це й сприяло зростанню доларового річного ВВП України на 12,2% за рік.

Прогноз: з ослабленням гривні доларові ціни та інші вартості падають, тому обидва індекс-дефлятора доларового ВВП – квартальний та річний – знизяться.

Причому квартальний стане мінусовим, тобто долар-інфляційна підтримка зростання ВВП в доларах зникне.

Підсумок

Номінальне річне зменшення квартального доларового ВВП України у II кварталі 2020р. на 8,3% трапилося через:

1.) реальне падіння квартального ВВП (-11,4%)

2.) при долар-інфляційному збільшенні (+3,5%), яке, в свою чергу, склалося з:

2.1.) ослаблення гривні до долара (-1,5%) і

2.2.) ₴-інфляційного приросту (+5,0%).

Номінальний річний приріст річного доларового ВВП (період  «III квартал 2019р. – II квартал 2020р.») на 12,2% склався з:

1.) реального падіння річного ВВП (+1,6%) і

2.) долар-інфляційному збільшенні (+14,1%), яке, в свою чергу, склалося з:

2.1.) зміцнення гривні до долара (+7,4%) і

2.2.) ₴-інфляційного приросту (+5,6%).

Ланцюговій індекс-дефлятор доларового ВВП України

Показує порівняльний рівень і динаміку доларових цін і вартостей в рамках ВВП що створюється.

Як видно з графіка, доларові вартості майже повністю відновилися після їх падіння в девальвацію 2014-15 рр.: якщо сьогоднішній їх рівень прийняти за 100%, то вище вони були тільки в 2008-му і 2013-му роках.

Це говорить про те, долар-інфляційне збільшення $-ВВП підійшло до межі, і далі все більшого значення для розміру доларового ВВП матиме реальне його зростання.