У серпні бізнес покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Серпневий індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк України, зріс до 53,4.

Як зазначає регулятор, ІОДА перебуває вище рівноважного значення у 50 пунктів. Український бізнес зберіг позитивні оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив своєї діяльності.

З липневого рівня, коли було зафіксовано 50,8 пункту індексу очікувань ділової активності, він збільшився на 2,6 пункту. Також варто зазначити, що у серпні бізнес був найоптимістичніший з часів вересня 2019 року, коли було зафіксовано 56,6 пункту ІОДА.

Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання сировини та товарів постачальників. У сфері промисловості, будівництва та сфери послуг очікують на збільшення чисельності своїх працівників, а підприємства у секторі торгівлі поки що зберігають песимізм у цьому питанні.

Які очікування бізнесу в різних сферах?

Підприємства промисловості найоптимістичніше серед інших секторів оцінювали свої результати на тлі сприятливої зовнішньої кон’юнктури, високого споживчого попиту, зростання бюджетних видатків на розбудову інфраструктури та пожвавлення інвестиційної діяльності. У серпні секторальний індекс становив 54,3 проти 51,9 у липні.

Респонденти очікують зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. Уперше за півтора року сектор промисловості позитивно налаштований щодо зростання чисельності працівників.

Підприємства сфери послуг найсуттєвіше серед усіх секторів посилили оптимістичні настрої щодо власних економічних перспектив: секторальний індекс у серпні зріс до 54,1 з 50,1 у липні.

Респонденти мали позитивні оцінки щодо обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання. Очікування збільшення чисельності працівників триває другий місяць поспіль.

Підприємства торгівлі вперше з квітня поточного року позитивно оцінили результати своєї економічної діяльності:секторальний індекс у серпні зріс до 51,1 із 49,7 у липні.

Респонденти поліпшили очікування щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу. Водночас, попри позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, вони, як і раніше, не очікують збільшення загальної чисельності працівників.

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль позитивно оцінюють результати своєї діяльності: у серпні секторальний індекс становив 53,0 проти 55,6 у липні. 

Респонденти зберігають високі оцінки щодо обсягу будівництва та нових замовлень та третій місяць поспіль демонструють оптимізм щодо загальної чисельності працівників. На тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали підприємства всіх секторів економіки прогнозують здорожчання власної продукції/послуг. Водночас підприємства будівництва стриманіше оцінюють зростання цін на власну продукцію/послуги внаслідок сповільнення динаміки очікувань щодо зростання вартості послуг підрядників.

Що таке ІОДА?

Це щомісячний індекс, який відстежує тенденції розвитку економіки. Він розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

Дане опитування проводилося з 05 до 25 серпня 2021 року. У ньому взяли участь 322 підприємства: 43,9% — компанії промисловості, 29,5% — сфери послуг, 22,7% — торгівлі, 5,0% — будівництва. Від загальної кількості респондентів 35,7% становлять великі підприємства, 29,2% — середні, 35,1% — малі.

Значення індексу на рівні 50 пунктів є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень, або негативним, якщо значення індексу нижче за нейтральне.