Парламент схвалив у другому читанні законопроєкт 5065, який визначає єдині базові підходи до регулювання та нагляду на всіх ринках фінансових послуг та захисту прав споживачів. Цей рамковий закон для всіх фінансових послуг в Україні встановлює нові чіткі вимоги до роботи фінустанов.

Як зазначається на сайті парламенту, законопроект прийнято голосами 248 нардепів.

Варто зазначити, що попередній закон, який регулював ринок, був прийнятий ще у 2001 році та з того часу комплексно не переглядався.

Цей документ визначає та описує нові типи фінансових послуг, впроваджує нові підходи до нагляду за роботою ломбардів та фінансових компаній, їх ліцензування, застосування санкцій тощо.

Що змінює 5065?

У Національному банку України привітали прийняття законопроєкту та пояснили про ключові новації закону.

Пропорційні вимоги до мінімального капіталу

Цей документ встановлює пропорційні вимоги до мінімального розміру власного капіталу фінкомпаній та ломбардів. Необхідний розмір буде залежати від послуг, що надаються компаніями.

Так, наприклад, власний капітал для ломбардів, які надають виключно послуги кредитування, повинен становити від 1 млн грн, а для фінансових компаній, які надають послуги гарантій — до 10 млн грн.

Спрощення порядку набуття або збільшення істотної участі

Далі змінюються умови набуття істотної участі у фінансовій компанії або ломбарді. Цей процес більше не потребуватиме отримання попереднього погодження регулятора.

Інформація про нових власників подаватиметься одночасно з документами про зміну структури власності надавача фінансових послуг. Національний банк продовжить перевіряти відповідність власника істотної участі вимогам законодавства.

Пропорційний підхід та запровадження нагляду за ринковою поведінкою

Також упроваджується ризик-орієнтовані регулювання та нагляд. Вимоги та правила нагляду за фінансовими установами залежатимуть від їх розміру, виду діяльності, значимості та ризиків. Це дасть змогу забезпечити пропорційність, коли малим неризиковим фінансовим установам приділятиметься мінімальна увага з боку регулятора.

Закон вводить нову складову – нагляд за ринковою поведінкою установ. Мова йде про посилення контролю за дотриманням фінустановами вимог до захисту прав споживачів, розкриття достатньої інформації споживачам, прозорих структур власності, належної ділової репутації власників та керівників тощо.

Спрощення доступу на ринок для фінкомпаній та ломбардів і нові можливості для них

Чинна процедура реєстрації компанії як фінансової установи скасовується. Набуття компанією статусу фінансової установи та включення запису про неї до відповідного реєстру здійснюватиметься одночасно з видачею ліцензії . Фінансові компанії та ломбарди отримуватимуть лише одну ліцензію з повним переліком фінансових послуг, які вони мають право надавати. Водночас фінустанова матиме право розширити (за потреби) обсяг своєї ліцензії.

Також новий закон передбачає ширші можливості щодо поєднання видів фінансових послуг, які можуть надаватися компанією. Так, ломбарди разом із наданням ломбардних кредитів також матимуть можливість надавати окремі фінансові платіжні послуги та здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

Скасується так званий виключний вид діяльності. Тобто фінансові компанії та ломбарди зможуть не лише надавати фінансові послуги, а й здійснювати іншу господарську діяльність (з обмеженнями) для повноцінної реалізації своїх ділових можливостей.

Підвищення якості корпоративного управління

З урахуванням ризик-орієнтованого підходу оновлюються вимоги до корпоративного управління надавачів фінансових послуг та встановлюються вимоги до системи внутрішнього контролю. Нові вимоги спрямовані на побудову систем корпоративного управління надавача фінансових послуг, які забезпечуватимуть фінансову стійкість такого надавача та дотримання ним вимог законодавства України.

Можливість для фінустанов передати низку своїх функцій на аутсорсинг

Так, фінансові компанії та ломбарди, якщо вони не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес (підприємства–емітенти цінних паперів, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та підприємства, які належать до великих за балансовою вартістю активів, чистим доходом та середньою кількістю працівників), можуть передавати на аутсорсинг низку своїх функцій. А саме: ведення бухгалтерського обліку, здійснення внутрішнього аудиту, управління ризиками, комплаєнс. Водночас вони обов’язково повинні поінформувати про це Національний банк.

Запобігання порушенням

Закон передбачає застосування Національним банком до надавачів фінансових послуг коригувальних заходів та заходів раннього втручання з метою запобігання порушенням. Такі заходи – це фактично рекомендації регулятора, якщо учасник ринку ще не порушив вимог законодавства, але є ризики його порушити.

Створення регуляторної платформи для тестування інноваційних послуг

Новим законом передбачено право Національного банку створювати регуляторну платформу для тестування інноваційних послуг, технологій та інструментів на ринках фінансових послуг. Це створить передумови для розвитку і запровадження інновацій на фінансовому ринку України.